Springs s.r.o. Tallerova 4, Bratislava 1
IČO: 53271971       DIČ: 2121350187       
BANKOVÉ SPOJENIE: TATRA BANKA - IBAN: SK86 1100 0000 0029 4511 0240
   e-mail: info@springsbuild.sk
        servis@springsbuild.sk
              tel.: 
Technické oddelenie a podpora   
+421 907 883 819
Objednávky a administratíva     
+421 917 376 826

VERSICHERUNGSNEHMER,
INSURED, POISTENIE V EU,

Ako pre klientov, tak pre našu firmu sme sa v rámci našej zodpovednosti poistili na milión eur v ALLIANZ. Nakoľko máme klientov v zahraničí, tak aj my sa cítime bezpečnejšie. Človek nikdy nevie...
Im Rahmen unserer Verantwortung haben wir eine Million Euro für unsere Kunden und unser Unternehmen bei der ALLIANZ versichert. Da wir Kunden im Ausland haben, fühlen wir uns sicherer.


Naša spoločnosť je registrovaná - UVO

UVO - úrad pre verejné obstarávanie Slovenskej republiky